The blazer

THe Blazer als oplossing voor vervuilde aanzuigsystemen

Als distributeur richt u zich op de verkoop van aspiratiesystemen, of u gebruikt een aspiratiesysteem omdat deze detectiemethode het beste past bij uw omgeving. Het onderhoud aan de melder wordt op gezette tijden uitgevoerd; de filters worden vervangen, vitale onderdelen worden gecontroleerd en de instellingen worden zorgvuldig geanalyseerd.

 

Rest de vraag wat te doen met het netwerk van aanzuigleidingen? Het kan zijn dat uw systeem in een omgeving staat met veel stof en vervuiling. Denk aan industriële toepassingen zoals fabrieken of afvalverwerking, of zelfs een manege, een opslagruimte en een kippen- of varkenshouderij. Het leidingnet zal sterk vervuild raken en schoonmaken is geen sinecure. Daarnaast zal het nodig zijn om het leidingnetwerk en de absorptiegaten buiten de reguliere reinigingscyclus te reinigen.

Wij noemen de oplossing voor uw onderhoud “The Blazer”

Dit automatische aspiratieonderhoudssysteem is zeer effectief in het schoonblazen van het leidingnet. Het systeem wordt direct achter de detector in het leidingnetwerk geïnstalleerd en blaast kortstondig perslucht in de leiding om eventueel opgehoopt vuil te verwijderen. De pulserende werking van de lucht die er doorheen wordt geduwd, zorgt ervoor dat zelfs hardnekkig vuil van de binnenkant van het leidingnetwerk wordt gestript en afgevoerd. Fijnstof zoals van cacao, stro, dierlijk voedsel of tal van andere continue processen waarbij veel stof vrijkomt, wordt verwijderd.
Een ander groot voordeel van The Blazer is dat een PLC kan worden geprogrammeerd wanneer de blow-out plaatsvindt. Naar behoefte kan dit dagelijks, wekelijks of gepland tussen bepaalde diensten in, rekening houdend met weekenden. Tijdens het reinigingsproces blijft het aanzuigsysteem functioneren zonder dat verdere tussenkomst nodig is.

Het Blazer aspiratieonderhoudssysteem is ontwikkeld met als doel de goede werking van het aspiratiesysteem te waarborgen. Een schoon systeem heeft een langere levensduur en een positief effect op de bedrijfszekerheid en daarmee de bedrijfstijden. De kans dat de detector alarm slaat door verstoppingen en vervuiling in het leidingnetwerk wordt tot een minimum beperkt evenals de frequentie waarmee de filters vervangen moeten worden.

Om de Blazer goed te laten werken, heeft hij een minimale druk van 4 atmosfeer nodig. Om deze drukniveaus aan te kunnen, maakt het systeem gebruik van hoogwaardige kleppen. Net als bij de kleppen is er bij de ontwikkeling van The Blazer bewust gekozen voor hoogwaardige A-merk onderdelen. Zodra The Blazer in gebruik wordt genomen, wordt er, afhankelijk van het aantal aangesloten leidingen, een reinigingscyclus gestart bij de aanzuigleiding die het eerst wordt aangesloten. Het eerste kanaal wordt volgens een instelbare tijd gereinigd waarna het systeem overschakelt naar de tweede en, indien aanwezig, de derde en vierde aanzuigleiding.

Blazer tijdlijn NL