Disclaimer

Ondanks de constante zorg en aandacht die wij aan de samenstelling van onze website besteden, kunnen wij geen garanties geven over de volledigheid en juistheid van de informatie. Wij kunnen niet garanderen dat de informatie op onze website geschikt is voor het doel waarvoor de informatie wordt geraadpleegd. Alle informatie, producten en diensten worden aangeboden in de staat waarin ze zich bevinden en zonder enige (impliciete) garantie of waarborg ten aanzien van hun geschiktheid, geschiktheid voor een bepaald doel of anderszins.

Sensegroup BV aanvaardt geen aansprakelijkheid voor enigerlei directe of indirecte schade, van welke aard dan ook, die voortvloeit uit of in enig opzicht verband houdt met het gebruik van de FireSense-website, of met de (tijdelijke) onmogelijkheid om de website te raadplegen. Wij zijn niet aansprakelijk voor directe of indirecte schade die het gevolg is van het gebruik van informatie verkregen via de FireSense-website.

De informatie op deze website (inclusief deze juridische informatie) wordt regelmatig aangevuld en geactualiseerd, wijzigingen kunnen worden aangebracht. Onmiddellijk en zonder kennisgeving.

Op de gehele inhoud van deze website is copyright van toepassing. De inhoud van de website, of delen daarvan, mag zonder schriftelijke toestemming van Sensegroup BV worden verveelvoudigd, niet worden gekopieerd of openbaar worden gemaakt.

Onze aanbevelingen en instructies zijn gebaseerd op de huidige stand van kennis en technieken. Klanten en gebruikers moeten evalueren. Op hun gewenste toepassingseisen en onze producten zelf. Wij zijn niet aansprakelijk indien onze producten worden gebruikt onder voorbehoud van onze aanbevelingen en/of gebruiksaanwijzingen. Op onze adviezen zijn op de gebruiksaanwijzing en de levering van onze producten tevens de Algemene Voorwaarden van Sensegroup BV van toepassing zoals gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel te Amsterdam onder nummer 34174757.